trampoliny Intex

dmuchany, prostokątny, 175 cm, 54 kg,
  • Do ulubionych W ulubionych
dmuchany, okrągły, 182 cm, 54 kg,
  • Do ulubionych W ulubionych
dmuchany, okrągły, 203 cm, 54 kg,
  • Do ulubionych W ulubionych
dmuchany, prostokątny, 174 cm, 54 kg, siatka,
  • Do ulubionych W ulubionych
dmuchany, prostokątny, 132 cm, do 27 kg,
  • Do ulubionych W ulubionych
dmuchany, prostokątny, do 60 kg, uchwyt
  • Do ulubionych W ulubionych